Aktuality

Zmena certifikátu služby časovej pečiatky TSA PSCA

11.12.2017

Dňa 20.12.2017 uplynie platnosť certifikátu pre poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA).

Nový zákon o elektronickom podpise

20.9.2016

Dňa 20. septembra 2016 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

Strana 1 / 7   1 2 3 >  Last ›