Aktualizácia QSign pre používateľov služieb eŽaloby

Používateľom, ktorí využívajú služby portálu eŽaloby Ministerstva spravodivosti SR, odporúčame vykonať aktualizáciu komponentu pre eŽaloby.