Nariadenie eIDAS

V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA.

Od júla 2016 vstupuje do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“).

V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA :

 

Pôvodný termín Nový termín Nariadenie eIDAS
„elektronický podpis“ „zdokonalený elektronický podpis“ článok 3 bod 11
„zaručený elektronický podpis (ZEP)“ „kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)“ článok 3 bod 12
„certifikát“ „certifikát pre elektronický podpis“ článok 3 bod 14
„kvalifikovaný certifikát“ „kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis“ článok 3 bod 15
„akreditovaná certifikačná služba“ „kvalifikovaná dôveryhodná služba“ článok 3 bod 15
„certifikačná autorita“ „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ článok 3 bod 19
„akreditovaná certifikačná autorita“ „kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb“ článok 3 bod 20
„elektronická pečať“ „zdokonalená elektronická pečať“ článok 3 bod 26
„kvalifikovaná elektronická pečať“ „kvalifikovaná elektronická pečať“ článok 3 bod 27
„systémový certifikát“ „certifikát pre elektronickú pečať“ článok 3 bod 29
„kvalifikovaný systémový certifikát“ „kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať“ článok 3 bod 29
„časová pečiatka“ „elektronická časová pečiatka“ článok 3 bod 33
„akreditovaná služba poskytovania časovej pečiatky“ „kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“ článok 3 bod 34
„SSL certifikát“ „certifikát pre autentifikáciu webového sídla“ článok 3 bod 38

 

Nariadenie eIDAS stanovuje podmienky a postupy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie, ustanovuje pravidlá pre dôveryhodné služby a vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel.

Nariadenie eIDAS vrátane jeho jazykových verzií nájdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG