Nová podpisová politika pre ZEP

Oznamuje, že dňa 31.1.2014 končí platnosť podpisovej politiky pre dokumenty podpísané ZEP (zaručený elektronický podpis) v orgánoch štátnej správy vydanej Národným bezpečnostným úradom SR ( NBÚ SR) v roku 2010.  Po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku pre vyhotovovanie ZEP.

S platnosťou od  3.12.2013 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika  (s dobou platnosti  do 3. 12. 2017) a vzhľadom na túto skutočnosť je  potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorú využívate na  podpisovanie elektronických správ so ZEP.

Predmetom  aktualizácie   softvérového vybavenia   je korektné nainštalovanie novej podpisovej politiky na všetkých PC používateľov, kde sa vykonáva vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov v podmienkach  elektronickej komunikácie so štátnou správou SR.  Inštaláciu  je potrebné zrealizovať  v predstihu, najneskôr do 31.1.2014.

Daňový a colný úrad SR

Pokyny k stiahnutiu a inštalácii novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb Finančnej a colnej správy SR nájdete na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti Novinky a aktuality - Archív > Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika (24. 01. 2014) alebo kliknite sem

UPVS - slovensko.sk

Užívateľom portálu slovensko.sk odporúčame nainštalovať novú verziu podpisovej aplikácie D.Signer, ktorá slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Inštalačný balík obsahuje aj novú podpisovú politiku. Podrobné informácie nájdete na tejto adrese UPVS

QSign

Pre používateľov podpisovej aplikácie QSign 4.2 je dostupný Aktualizačný balík 1, ktorý je možné si stiahnuť tu.