Nová verzia QSign 5

Úplne nová verzia aplikácie QSign 5 pre overovanie a tvorbu zaručeného elektronického podpisu Vám prináša celý rad vylepšení a nových vlastností. Uvádzame najdôležitejšie z nich:

  • Softvérové licencie QSign 5 už bez časového obmedzenia.

V ponuke sú už len dve licencie: QSign 5 Premium (podpisovanie dokumentov po jednom) a QSign 5 BatchSigner (pre hromadné podpisovanie).

  • Licencie sú viazané len na jeden počítač.

Preniesť/rozšíriť licenciu na ďalší počítač je možné len na základe objednania tejto služby prostredníctvom nášho e-shopu.

  • Nové jednoduchšie a prehľadnejšie používateľské rozhranie.

Všetky nastavenia podpisu, informácie o výsledku overenia, vrátane náhľadu na podpisovaný/overovaný dokument, sú zobrazované na jednom mieste v hlavnom okne aplikácie.

  • Automatické rozpoznanie akcie podpisu a overenia.

Aplikácia sa automaticky prepne do režimu podpisu, ak otvoríte nepodpísaný dokument a naopak, pri otvorení podpísaného dokumentu ho automaticky overí. Na otvorenie dokumentu v aplikácii QSign 5 môžete využiť aj funkciu Drag&Drop.

  • Automatické aktualizácie aplikácie a dôležitých nastavení.

Už nebude potrebné ručne nastavovať podpisovú politiku a transformácie XML formulárov, ak dôjde k ich novému vydaniu.

  • Rýchlejšie a komfortnejšie podpisovanie.

Aplikácia si pamätá posledný použitý podpisový certifikát a pri ďalšom spustení aplikácie s ním možno ihneď dokumenty podpisovať (za predpokladu, že je zariadenie s certifikátom pripojené k počítaču).

  • Podpora mandátnych a systémových certifikátov.

Overovanie podpisov ku konkrétnemu času a podpisovej politike.

  • Pridaná podpora formátu podpisu PAdES ETSI.

Pri podpisovaní PDF dokumentov (napr. faktúr) je možné zvoliť, či podpis bude vytvorený v CAdES formáte (podpísaný dokument bude mať príponu .zep) alebo PAdES formáte (podpísaný dokument bude mať príponu .pdf).

  • Podporované formáty podpisov: CAdES ETSI, XAdES ETSI, XAdES_ZEP (SK), PAdES ETSI.

Inštalačný súbor a používateľská príručka sú dostupné kliknite sem.

 

UPOZORNENIE:
Používatelia, ktorí majú už aktivovanú a platnú licenciu k aplikácii QSign 4.2, môžu bezplatne prejsť na novú verziu QSign 5. Licencia bude v aplikácii QSign 5 automaticky reaktivovaná. Viac nájdete v používateľskej príričke aplikácie QSign 5. Zároveň je však zatiaľ možné používať súčasne aj verziu QSign 4.2, teda ju nie je potrebné odinštalovať.