Nový balíček formulárov pre OR SR od 10.9.2014

Dňa 10.09.2014 bol Ministerstvom spravodlivosti SR zverejnený nový balíček dôveryhodných XML formulárov pre podania na OR SR.

Pre podpísanie formuláru zaručeným elektronickým podpisom je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR , resp. na stránke výrobcu aplikácie pre zaručený elektronický podpis.

Uvádzame postup inštálácie balíčka formulárov od výrobcu certifikovanej podpisovej aplikácie QSign od spoločnosti ARDACO.

V prípade, že chcete používať nové inteligentné elektronické formuláre OR SR, potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu QSign 4.2 alebo vyššiu s licenciou QSign Premium alebo QSign BatchSigner.

Po inštalácii aplikácie je potrebné pridať formuláre do nastavení aplikácie, čo je možné vykonať jednoduchým dvojklikom na zverejnený balíček formulárov na stiahnutie (najprv je potrebné ukončiť aplikáciu QSign). Podrobný postup sa nachádza priamo na stránkach MS SR a zároveň aj v používateľskej príručke.

V prípade, že je zverejnený nový balíček formulárov, je možné spustením .qtf súboru pôvodné nastavenia prepísať. Pri zobrazení hlásenia: "Chcete zachovať staršie verzie dôveryhodných formulárov v aplikácii QSign?" zvoľte No (Nie).

Ak .qtf súbor nejde spustiť alebo je nesprávne asociovaný, import môžete vykonať aj spustením programu ImportForm.exe (aplikácia QSign musí byť vypnutá), ktorý sa nachádza v "C:\Program Files\Ardaco\QSign\ImportForms\". Stlačte Otvoriť a otvorte .qtf súbor. Následne stlačte Importovať do QSign.

Nastavenia je možné vykonať aj ručne, ak napríklad automatický import zo súboru .qtf bude neúspešný. Premenujte balíček formulárov s príponou ".qtf" na súbor s príponou ".zip". Rozbaľte tento súbor ako štandardný ZIP archív do priečinku na miesto, odkiaľ ho už nemažte. V rozbalenom priečinku Forms sa nachádzajú ďalšie dva priečinky XSD-N a XSLT. Všetky súbory z týchto priečinkov treba pridať do nastavenia QSign.

  1. Prejdite na nastavenia QSign a zvoľte záložku Definície dôveryhodných XML formulárov.
  2. Ak sa tu už nachádzajú staršie definície (v okne sú zobrazené riadky s cestami k súborom transformácií), označte ich všetky (pomocou tlačidla SHIFT alebo CTRL na klávesnici) a stlačte Odstrániť.
  3. Stlačte Pridať, vyberte a pridajte všetky súbory z priečinkov XSD-N a XSLT.
  4. Na uloženie nastavenia stlačte OK.