Upozornenie na zmenu elektronickej komunikácii s DR SR

Od 1.1.2014 komunikácia s daňovým úradom len elektronicky !!!

V zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má kažý daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami od 1.1.2014. Viac informácií nájdete stránke finančného riaditeľstva SR www.drsr.sk

Odporúčanou možnosťou z hľadiska zvýšenia komfortu autorizovaného používateľa elektronického systému DR SR je použitie kvalifikovaného certifikátu PSCA pre zaručený elektronický podpis (ZEP).

Podania pre DR SR podpísané ZEP nie je potrebné finančnému úradu dodatočne dokladovať v písomnej forme !!!

Postup ako si zriadiť ZEP nájdete v časti Produkty > Zaručený elektronický podpis