Zmena certifikátu služby časovej pečiatky TSA PSCA

Dňa 20.12.2017 uplynie platnosť certifikátu pre poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA).

Z tohto dôvodu bol vydaný nový certifikát platných od 10.11.2017 do 10.4.2020. Certifikát vydala certifikačná autorita The Slovak National Certifiaction Authority (SNCA) prevádzkovaná Národným bezpečnostým úradom SR.

Nový certifikát je zverejnený na webovom sídle:

Pre správnu funkčnosť služby TSA PSCA je potrebné mať nainštalovaný certifikát vydavateľa SNCA2 a koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3. Podrobný postup pre podpisovú aplikáciu QSign 5.x nájdete v časti Podpora a pomoc / Návody a inštrukcie