Zmena formátu formulára pre elektronické podanie do OR SR

K 1. novembru 2012 je možné elektronické podanie so ZEP o obchodného registra vykonať už len na formulári v XML formáte. Podpora pre formát RTF bola ukončená. Na podpisovanie XML formulárov je nutné vlastniť licenciu na certifikovná podpisovú aplikáciu QSign minimálne vo verzii Premium.