Zmena podpisu schválených podpisových politík

Dňa 06.06.2013 bol Národným bezpečnostným úradom SR vydaný nový dôveryhodný zoznam podpisových politík (podpis schválených podpisových politík).

Z tohto dôvodu je potrebné aby si používatelia aplikácie QSign zmenili nastavenie podpisu schválených podpisových politík v aplikácii.

  1. Prejdite na web stránku Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (NBÚ SR) - www.nbusr.sk/... a z tabuľky Dôveryhodný zoznam podpisových politík a koreňových certifikátov stiahnite súbor TrustedList.zep. Tento súbor uložte do vami zvoleného priečinka vo vašom počítači. Súbor z tohto priečinka potom neodstraňujte.

POZNÁMKA: Súbor TrustedList.zep môže váš systém rozpoznať ako ZIP archív a uloží ho ako TrustedList.zip. V takomto prípade je potrebné súbor TrustedList.zip premenovať na TrustedList.zep a nahradiť ním pôvodný súbor s týmto pomenovaním.

  1. V nastaveniach aplikácie QSign na záložke Podpisové politiky v spodnej časti okna nastavení je umiestnenie súboru TrustedList.zep. Stlačte tlačidlo Prehľadávať... a navoľte nový súbor TrustedList.zep stiahnutý zo stránky NBÚ SR.

  2. Nastavenia uložte stlačením tlačidla OK. Odhláste sa z aplikácie a prihláste sa znovu