Kontakt

Certifikačná a Registračná autorita

Prevádzkovateľom certifikačnej a registračnej autority Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA) je spoločnosť

Viasec, s.r.o.
Borská 6
841 04 Bratislava 4

IČO: 35 848 618

Tel: +421 (2) 35 000 100 (recepcia)
Fax: +421 (2) 35 000 799

E-mail: support@psca.sk

DIČ: 2020263311
IČ DPH: SK2020263311

Číslo účtu: 2623768437/1100
IBAN:  SK38 1100 0000 0026 2376 8437
Banka:  Tatrabanka, a.s.
SWIFT:  TATRSK1BX