Archív certifikátov PSCA

Tu si môžete stiahnuť a nainštalovať certifikáty PSCA, ktorým skončila platnosť.

Na tomto mieste sú k dispozícií certifikáty certifikačnej autority CA PSCA, akreditovanej certifikačnej autority ACA PSCA a autority časovej pečiatky TSA PSCA, ktorým skončila platnosť.

Pre skopírovanie formátov PEM a TXT do počítača odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...").

Certifikáty ACA PSCA

.CER

.base64

.p7c

ACA PSCA2 (vydavateľ KCA3 NBU SR)
Sériové číslo: 01 12
Platnosť od 22.12.2009 10:42:45 do 22.12.2019 10:42:20 (zrušený 21.12.2011 09:30:44 GMT)
sha1 (CER) : 2bdb998546c6f1cb1c4a170af7b36599087ab9f1
sha256 (CER) : 69a0255821a300545c3e5b2bb3d3f6bb4e8a803a21c04b02e13187f5267112ca
sha1 (base64) : ce66806884bc4b18d54dad823dc0d04447ddda4b
sha256 (base64) : 70d5ffd5532f3e3c2b12c38d4d687b8631425ea076a4d9efa6420f07ec6fb80c
sha1 (p7c) : 3bcf197d62fa1eb3eb5bc156e799ffc386134cbf
sha256 (p7c) : e8b159bd80ded7768626fd94437348e24a9c3430f19046c8d4fc125df7650615

.DER

.PEM

.TXT

ACA PSCA (vydavateľ KCA2 NBU SR)
Sériové čislo: 11 a6
Platnosť od 27.07.2005 do 27.07.2014 (zrušený 21.12.2011 09:28:33 GMT)
sha1 (DER) : ab0b3fac7440dbcae3a004b28fe788e303b8e830
sha256 (DER): 595ce5b7b958e4e2f2c1b5b0fcef6860e216e610039b3b7f0c39bed3dc8d1f15
sha1 (PEM) : ce66806884bc4b18d54dad823dc0d04447ddda4b
sha256 (PEM) : 70d5ffd5532f3e3c2b12c38d4d687b8631425ea076a4d9efa6420f07ec6fb80c
sha1 (TXT) : 07313e1a5233e67d7a5b9b477b4681b5f2ef7160
sha256 (TXT) : 92dc87980897850f5dd205176df5eca666ec438fd7d6e91b2ca291276cda8618

Pre overenie KC vydaného ACA PSCA je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA2 NBU SR, ktorý je dostupný na adrese kliknite sem

Pre overenie KC vydaného ACA PSCA2 je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA3 NBU SR, ktorý je dostupný na adrese kliknite sem

Certifikáty CA PSCA

.DER

.CACERT

Prva Slovenska Certifikacna Autorita
Sériové číslo: 6e aa
Platnosť od 23.04.2003 17:49:23 do 23.04.2013 17:49:32
sha1 (DER) :  1a00b28f21cec1f9e7ce6835ae36e06c85cad38a
sha1 (CACERT) : 1a00b28f21cec1f9e7ce6835ae36e06c85cad38a

.DER

.CACERT

Prva Slovenska Certifikacna Autorita
Sériové číslo: 00Sériové číslo: 00
Plastnosť od 08.04.1999 14:23:45 do 07.04.2003 14:23:45
sha1 (DER) : 26ae0de5772240fc8368a8fa51dd91d5c2d32bdf
sha1 (CACERT) : 26ae0de5772240fc8368a8fa51dd91d5c2d32bdf

 

Certifikáty TSA PSCA

.DER

.PEM

.TXT

TSA PSCA (vydavateľ SNCA2)
Sériové číslo: 50 7b
Platnosť od 28.12.2010 11:36:50 do 28.12.2012 11:36:44
sha1 (DER) : ecec923d8b40c47d3e759b509a496a9467fae7e9
sha256 (DER) : 3338f0736852ec79961634ccb4d382a31d2bb71e66e8338d2a60a656cf6c9a95
sha1 (PEM) : 1444382b2791ce64cb0e43fb7c9c9eee82daa58a
sha256 (PEM) : 636abf7d3d77c35f505b59aee167de4874c0a28ccd0b22d59baa4bd5c26f8327
sha1 (TXT) : b28fb2ffeb4fdb3112d040b6da70a5fb83b0c4d0
sha256 (TXT) : 3c3908db93f0827af136583bf6b29f649c1cca4eaf7a70cd54a89d6116f6e00a

.DER

.PEM

.TXT

TSA PSCA
Sériové číslo: ‎00 b7 ef 25 56 10 ed f5 75 67 7f 2f 3f 74 4b 94 bd
Platnosť od 18.01.2008 15:58:02 do 17.01.2013 08:12:26
sha1 (DER) : bda5a1fa883818dfea9f48e66077f4be6f673e51
sha256 (DER) : b3d9a03109628f5ac901785d0fe2cf55d22f2eb63891429c307d9d30b31c559b
sha1 (PEM) : 9d01ae7a47d3eba2b221a25730b133def51d5585
sha256 (PEM) : 1c53fc0ebe4b24339b823f5685ca85e8edaa39202d39699dff9023ceceac9901
sha1 (TXT) : 99c8c3d4502c76dab0d6ebde82377230e46ab9d0
sha256 (TXT) : cde613ef1357ff83b710a59c10eb8e6cd947c3ebd91282aa1e6228c72437ad92

.DER

.PEM

.TXT

TSA PSCA
Sériové číslo: ‎00 db f8 9d 61 25 87 43 6d 63 75 ff 6a 3a 40 47 a1
Platnosť od 22.01.2007 14:44:02 do 23.01.2008 08:21:07
sha1 (DER) : feac18b460ba2fd57f8d3ccb305d71ce18b6b3c7
sha256 (DER) : bb542b76904fc6c662ca86477edec72dd36d297b61eeb5ea6417c0899a381f4e
sha1 (PEM) : 170262a1b31840c7e005300b9b1f9248bfa4a7e3
sha256 (PEM) : 92f7df5b59d3c75bcb79d3b1155195821f444af33c63a20957fffc1b857e4e6b
sha1 (TXT) : 4de5a4d28c257be7f82ed2f930ee9d9ea1024f62
sha256 (TXT) : 53605937828c1f9915103e8061818e40c52222e47a239fb07e6fd963d00ca0fe

Pre overenie služby časovej pečiatky TSA PSCA počnúc od 28.12.2010 je potrebné, aby ste mali nainštalovaný koreňový certifikát SNCA2 certifikačnej autority CA SNCA.