Certifikáty certifikačnej autority

Tu si môžete stiahnuť a nainštalovať certifikáty CA a ACA PSCA.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

Pre uloženie koreňového certifikátu do počítača kliknite na ikonu alebo na príslušný formát. Pre uloženie formátov odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...").

Certifikáty ACA PSCA - Kvalifikované certifikáty

.DER

.PEM

.TXT

.p7c

ACA PSCA3 (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Sériové číslo: 03 92
Platnosť od 22. 06. 2011 13:43:52 do 22. 06. 2021 13:41:44
sha1 (.DER): 74cdcff29243f08b07f20d78cfe27cd6d8213e79
sha1 (.PEM): e297f513cb280f518d03832c7dc84348274f30c5
sha1 (.TXT): c6e7519eac2ab3276d1cc734ed2f3221799f9143
sha1 (.p7c) : 534e2db12fe32a1c60bc3d44547010bc612ba813

V prípade, že chcete používať kvalifikovaný certifikát PSCA je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3.

Archív všetkých expirovaných certifikátov ACA PCSA  sú dostupné kliknite sem

Certifikáty CA PSCA - Komerčné a SSL certifikáty

.DER

PSCA CA1 (sha1)
Sériové číslo: 18 60 E6 06 B5 17 43 A9
Platnosť od 12. apríla 2013 8:15:54 do 12. apríla 2023 8:15:54
sha1 (.DER): d60171df7436bbdc1c8f465bc140caff35c298c9

.DER

.PEM

.TXT

PSCA CA2 (sha256)
Sériové číslo: 4D FD EB CB CB 0D 9E F5
Platnosť od 12. apríla 2013 8:42:40 do 12. apríla 2023 8:42:40
sha1 (.DER): a54124360083f1bc1a116c5e7205b652534d31b6
sha1 (.PEM): 598bde818960aa5565bced6a5701bbd85cb5d496
sha1 (.TXT): 81841934c55fd79ab09040859f5c88e428d11787

Certifikáty PSCA CA1 a CA2 pre používateľov komečných certifikátov na tvorbu elektronického podpisu a certifikátov pre server.

Archív všetkých expirovaných certifikátov CA PCSA  sú dostupné kliknite sem

Certifikáty TSA PSCA - služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

.DER

.PEM

.TXT

.p7c

PSCA TSA2 2018 (vydavateľ CA SNCA)
Sériové číslo: 31039 (0x793f)
Platnosť od 19.04.2018 09:11:00 GMT do 19.04.2020 09:10:57 GMT
sha1 (.DER): 50B33460379E44B68879A20EE07DC5A1921AFA6F
sha1 (.PEM): 214761C90AD0C6E79B20F24092436DC51E1C215A
sha1 (.TXT): E4DDEEFED68CBA2C820135E775DDC710ACD60FBE
sha1 (.p7c): 82926BB24F4E354E9EB70A329E3DFCB84E25AD79

.DER

.PEM

.TXT

.p7c

PSCA TSA 2017 (vydavateľ CA SNCA)
Sériové číslo: 30830 (0x786e)
Platnosť od 10.11.2017 09:26:12 GMT do 10.04.2020 08:26:09 GMT
sha1 (.DER): 581525C993A6CEDDA0D1F73E6A3E101E598FC710
sha1 (.PEM):35CAAAFE20B88A6777B72F7FCFDE31203378130B
sha1 (.TXT):FB33A669CF1736E3F504DFEB2476B7B3A1EA0736
sha1 (.p7c) : 7F32C25BE94DC0299B5579D52376E05D781C78B9

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky TSA PSCA je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj certifikát SNCA2 certifikačnej autority CA SNCA a koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3.

Archív všetkých expirovaných certifikátov TSA PCSA  sú dostupné kliknite sem