Certifikačný poriadok ACA PSCA

Certifikačný poriadok ACA PSCA

Je poriadok, ktorý uplatňuje akreditovaná certifikačná autorita Prvá Slovenská Certifikačná Autorita pri implementovaní infraštruktúry verejných kžúčov (PKI) pozostávajúcej z produktov a služieb, ktoré poskytujú a spravujú kvalifikované certifikáty podľa štandardu X.509 pre kryptografiu verejných kľúčov v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu certifikačného poriadku ACA PSCA vo formáte .PDF

Aktuálne CP ACA PSCA - verzia 1.6 z 14.4.2015 (689 kB)

Pre skopírovanie do počítača odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...")

Pre staršie verzie kontaktujte PSCA.