Dokumenty k získaniu osobného certifikátu (EP)

Typ certifikátu:

 

Fyzická osoba

Žiadosť o vydanie osobného certifikátu (DOC, PDF)

Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu (DOC, PDF)

Zmluva o vydaní a používaní osobného certifikátu (DOC, PDF)

 

Zamestnanec

Žiadosť o vydanie osobného certifikátu (DOC, PDF)

Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu (DOC, PDF)

Zmluva o vydaní a používaní osobného certifikátu (DOC, PDF)

 

Právnická osoba

Žiadosť o vydanie osobného certifikátu (DOC, PDF)

Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu (DOC, PDF)

Zmluva o vydaní a používaní osobného certifikátu (DOC, PDF)

Splnomocnenie k vydaniu osobného certifikátu (DOC, PDF)