EP - Postup ako overiť elektronicky podpísaný PDF dokument

Otvoríte podpísaný PDF dokument (napr. elektronickú faktúru) a zobrazuje sa Vám informácia o problémoch s podpisom (autor podpisu je neznámy)?

Nakoľko elektronické dokumenty sú podpísané certifikačnou autoritou CA PSCA, program Acrobat Reader ju nepozná. Na to, aby ste si mohli overiť dôveryhodnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF, musíte zabezpečiť vzťah dôvery voči certifikátu PSCA, resp. ku konkrétnemu držiteľovi certifikátu (návod pre slovenskú a anglickú lokalizáciu Acrobat Reader verzie XI).

Postup ako si overiť elektronicky podpísaný PDF dokument (PDF, 262kb)