EP - Postup ako si prevziať osobný certifikát (Internet Explorer)

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA cez internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Pre generovanie RSA kľúčového páru použite výhradne internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát "PSCA CA2". Postup inštalácie nájdete KLIKNITE SEM

 

1. V internetovom prehliadači Microsoft Internet Explorer si otvorte stránku https://enroll.psca.sk

Pozn. Ak sa zobrazí informácia „Vyskytol sa problém so zabezpečením pripojením k tejto webovej lokalite.", je potrebné si najskôr nainštalovať koreňový certifikát "PSCA CA2". Postup inštalácia nájdete KLIKNITE SEM

 

2. Zvoľte Osobný certifikát

 

3. Skontrolujte, či sa načítalo úložisko RSA kľúčov a certifikátov (CSP - Crypto Service Provider) a nastavte ho na hodnotu „Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 1.0“

Pozn. Ak sa úložisko CSP nenačítalo, v internetvom prehliadači zapnite režim kompatibilného zobrazenia pre webovú lokalitu "psca.sk". Z ponukového menu zvoľte Nástroje (Tools) / Nastaviť režim kompatibilného zobrazenia (Compatibility View setting)

Ak ponukové menu nemáte zobrazené, stlačte klávesu „ALT“ alebo kliknite v pravom hornom roku na ikonu „ozubené koleso“.

Pre načítanie úložiska CSP odsúhlaste okno "Web Access Confirmation" tlačidlom Áno (Yes)

 

4. Zadajte prihlasovacie údaje: Uživeteľske meno, heslo a odošlite požiadavku kliknutím na tlačidlo.

Pozn. Prihlasovacie údaje nájdete v e-maile, ktorý ste obržali od pracovníka registračnej autority.

V okne Program vytvára nový kľúč RSA pre výmenu (Creating a new RSA exchange key) pokračujte tlačidlom OK

Systém Enroll Web PSCA vygeneruje kľúčový pár v úložisku CSP, vytvorí žiadosť o certifikát a odošle požiadavku na server PSCA. Ak je všetko v poriadku, systém PSCA vytvorí certifikát verejného kľúča a odošle späť do počítača zákazníka.

Import certifikátu je potrebné v okne Web Access Confirmation tlačidlom odsúhlasiť kliknutím na tlačidlo Áno (Yes)

O úspešnosti inštalácie certifikátu bude informovať informačné okno. Prosím potvrďte import certifikátu v nasledujúcom okne tlačidlom Áno (Yes)

 

5, Ako posledný krok odporúčame, skontrolovať správnosť inštalácie certifikátu.

Z ponukového menu zvoľte Nástroje (Tools) / Možnosti siete internet (Internet options) / Obsah (Content) / tlačidlo Certifikáty (Certificates) / karta Osobné (Personal)

Pozn. Ak ponukové menu nemáte zobrazené, stlačte klávesu „ALT“ alebo kliknite v pravom hornom roku na ikonu „ozubené koleso“.

Zo zoznamu kliknutím označte certifikát a kliknite na tlačidlo Zobraziť (View). Zobrazí sa okno Certifikát (Certificate), v ktorom by sa mala zobraziť informácia „Máte súkromný kľúč, ktorý zodpovedá tomuto certifikátu.“

Tým je inštalácia komerčného certifikátu dokončená.

 

Ďalšie návody a postupy nájdete v časti Podpora a pomoc / Návody a inštrukcie

  • Zálohu (export) certifikátu do formátu PFX/P12
  • Podpisovanie e-mailových správ (Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird)
  • Podpisovanie PDF dokumentov (QSign eInvoice)