EP - Záloha (export) osobného certifikátu (Internet Explorer)

Vytvorte si zálohu súkromného kľúča a certifikátu pre prípad poškodenia počítača, jeho reinštalácie alebo výmeny. Alebo chcete používať váš elektronický podpis na viacerých zariadeniach (počítač, notebook, tablet, telefón). Využite možnosti exportu podľa nasledovného návodu.

Uvádzame podrobný návod ako si vytvoriť zálohu (export) súkromného kľúča a certifikátu do súboru formátu PFX cez internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.

1. Otvorte si internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.
2. Prejdite do časti Nástroje (Tools) / Možnosti siete internet (Internet options) / Obsah (Content) / tlačidlo Certifikáty (Certificates) / karta Osobné (Personal)
Zobrazí sa okno s certifikátmi. Vyberte myšou certifikát, ktorý chcete exportovať a kliknite na tlačidlo Export...(Export...)

3. Spustí sa sprievodca exportom certifikátu (Certificate Export Wizard) a kliknite na tlačidlo Ďalej (Next)

sprievodca exportu certifikatu

A zvoľte „Áno, exportovať privátny kľúč“ (Yes, export the private key) a pokračujte Ďalej (Next)

Potom vyberte formát PKCS #12 (prípona .PFX) a zvoľte nastavenia podľa obrázku:

  • Zahrnúť všetky certifikáty v certifikačnej ceste, ak je to možné (Include all certificate in the certification path if possible)
  • Exportovať všetky rozšírené vlastnosti (Export all extended properties)

A pokračujte Ďalej (Next)

vlastnosti export PFX

NEODPORÚČAME: Druhú voľbu „V prípade úspešného exportu odstrániť súkromný kľúč“ (Delete the private key if the export is successful) použite iba v prípade, že chcete z daného počítača úplne odstrániť súkromný kľúč a certifikát.
4. V nasledujúcom okne napíšte heslo, ktorým bude chránený súkromný kľúč a heslo potvrďte. A pokračujte Ďalej (Next)

5. Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať (Browse...), zvoľte adresár a meno súboru pod akým sa má uložiť a potvrďte tlačidlom Uložiť (Save) A pokračujte Ďalej (Next)

6. Dokončite export kliknutím na tlačidlo Dokončiť (Finish)

Tlačidlo OK

Zobrazí sa informačné okno, že export prebehol úspešne. Sprievodcu exportom ukončite  tlačidlom OK

7. Skontrolujte úspešnosť exportu nahliadnutím do priečinka, kde by ste mali mať súbor vo formáte

 

Súbor .PFX zálohy súkromného kľúča a certifikátu spolu s prístupovým heslom odporúčame ihneď bezpečne uschovať napr. na USB kľúč, vypáliť na CD nosič. Zároveň uschovajte heslo, ktoré ste zvolili pri exporte bezpečným spôsobom.