EP - Zálohu (export) osobného certifikátu (Mozilla Firefox)

Vytvorte si zálohu súkromného kľúča a certifikátu pre prípad poškodenia počítača, jeho reinštalácie alebo výmeny. Alebo chcete používať váš elektronický podpis na viacerých zariadeniach (počítač, notebook, tablet, telefón). Využite možnosti exportu podľa nasledovného návodu.

Uvádzame podrobný návod ako si vytvoriť zálohu (export) súkromného kľúča a certifikátu do súboru formátu P12 cez internetový prehliadač Mozilla Firefox.

  • 1. Otvorte si internetový prehliadač Mozilla Firefox a prejdite do časti Možnosti / Spresnenie / Šifrovanie / Certifikáty / tlačidlo Certifikáty

Zobrazí sa okno Správca certifikátov.

 

  • 2. V okne pre Správu certifikátov vyberte myšou certifikát, ktorý chcete exportovať a kliknite na tlačidlo Zálohovať...

 

  • 3. Zvoľte si adresár, napíšte názov pod akým sa má súbor uložiť a potvrďte tlačidlom Uložiť (Save)

 

  • 4. V nasledujúcom okne napíšte heslo pre zabezpečenie súboru zálohy certifikátu. Heslo pre overenie musíte vložiť do obidvoch polí. Dokončite voľbu tlačidlom OK

Zobrazí sa okno oznamujúce, že export certifikátu bol úspešný. Export ukončiť voľbou OK

  • 5. Skontrolujte úspešnosť exportu nahliadnutím do zložky, kde by ste mali vidieť súbor vo formáte .P12

 

Súbor .P12 zálohy súkromného kľúča a certifikátu spolu s prístupovým heslom odporúčame ihneď bezpečne uschovať napr. na USB kľúč, vypáliť na CD nosič. Zároveň uschovajte heslo, ktoré ste zvolili pri exporte bezpečným spôsobom.