Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnuté si najskôr nainštalovať koreňové certifikáty CA PSCA. Uvádzame postup inštalácie koreňových certifikátov CA PSCA s tým, že jednotlivé kroky sú analogické pre oba certifikáty PSCA CA2 (sha256) ako aj PSCA CA1 (sha1).

Nasledujúce operácie vyžadujú administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Vyberte si typ internetového prehliadača: