EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Mozilla Firefox)

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do úložiska certifikátov v internetovom prehliadači Mozilla Firefox.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

1. Inštaláciu príslušného certifikátu spustíte kliknutím na ikonu alebo ".DER".

Certifikáty CA PSCA - Komerčné a SSL certifikáty

.DER

PSCA CA2 (sha256)
Sériové číslo: 4D FD EB CB CB 0D 9E F5
Platnosť od 12. apríla 2013 8:42:40 do 12. apríla 2023 8:42:40
sha1 (.DER): a54124360083f1bc1a116c5e7205b652534d31b6

2. Zaškrtnite všetky 3 účely dôveryhodnosti a potvrďte pridanie tlačidlom OK.

Tým je import koreňového certifikátu PSCA CA2 (sha256) úspešne dokončený.