Politika kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky ACA PSCA

Politika kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky (TSA)

Predstavuje súhrn pravidiel, ktoré ustanovujú použiteľnosť kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pre definovaný okruh jej používateľov a triedy aplikácií so spoločnými bezpečnostnými požiadavkami.

Definuje účastníkov procesu vydávania elektronickej časovej pečiatky, ich zodpovednosti, práva a rozsah použitia elektronickej časovej pečiatky.

Politika poskytuje žiadateľovi a spoliehajúcej sa strane zásady prevádzkovania a riadenia služby elektronickej časovej pečiatky, ktoré vytvárajú ich primeranú dôveru k tejto činnosti PSCA. Požiadavky politiky elektronickej časovej pečiatky :

  • sú zamerané na službu elektronickej časovej pečiatky použitú na podporu kvalifikovaných elektronických podpisov alebo na ľubovoľnú aplikáciu vyžadujúcu dôkaz, že informácia existovala pred daným časom
  • sú založené na použití kryptografie verejných kľúčov, certifikátov verejných kľúčov a spoľahlivom časovom zdroji.

Tu si môžete stiahnúť aktuálnu verziu politiky kvalifiovanej elektronickeuj časovej pečiatky ACA PSCA vo formáte .PDF

Politika kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky ACA PSCA - verzia 1.2 z 1.9.2011 (338 kB)

Pre skopírovanie do počítača odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...")