Popis produktov a licencií QSign™

Klientské aplikácie určené na elektronické podpisovanie.

QSign 5 Premium / BatchSigner

Softvérová licencia pre 1 počítač umožňujúca podpisovanie elektronických dokumentov pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu v klientskej aplikácii QSign 5.

Softvérová licencia vo forme produktového kľúča, ktorá umožňuje podpisovanie elektronických dokumentov pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) v klientskej aplikácii QSign 5. Vytvárané podpisy KEP sú v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Nariadením eIDAS.

Licencia je viazaná na jeden klientský osobný počítač a NIE JE časovo obmedzená.

>> Prečítajte si licenčné podmienky <<

Licencia umožňuje podpisovanie nasledovných formátov elektronických dokumentov:

  • textové dokumenty vo formátoch TXT a RTF
  • obrázky vo formátoch TIFF, PNG, JPG, BMP a GIF
  • elektronické dokumenty vo formáte PDF
  • elektronické formuláre XML pre OR SR.

Aplikácia QSign 5 s touto licenciou umožňuje vytvárať podpisy nasledovných formátov:

  • CAdES ETSI
  • XAdES ETSI
  • XAdES_ZEP (SK)
  • PAdES ETSI.
 
Verzia BatchSginer navyše umožňuje hromadné podpisovanie viacerých elektronických dokumentov naraz. Funkciu hromadného podpisovania je možné plnohodnotne použiť iba so zariadením, ktoré nevyžaduje zadávanie sekundárneho PIN kódu. V opačnom prípade budete musieť sekundárny PIN zadať pri podpise každého dokumentu z podpisovanej dávky.

 

QSign eInvoice Standard / Premium

Softvérová licencia vo forme produktového kľúča s platnosťou 1 rok od dátumu jej aktivácie.

QSign eInvoice je softvérová aplikácia, ktorá je určená na podpisovanie elektronických dokumentov vo formáte PDF elektronickým podpisom v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Aplikáciou QSign eInvoice je možné podpísať akýkoľvek PDF dokument vytvorený ľubovoľným softvérom, pokiaľ tento umožňuje export do PDF alebo je dokument vytlačený na virtuálnu PDF tlačiareň. Podpísané PDF súbory je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Acrobat Reader alebo Foxit Reader.

Licencia QSign eInvoice Standard umožňuje podpisovať PDF dokumenty len po jednom, každý zvlášť.

Verzia Premium umožňuje dávkové podpisovanie cez používateľské rozhranie. To znamená, že môžete naraz podpísať viac PDF dokumentov.