Postup ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.
Postup pre ľubovoľný operačný systém Microsoft Windows, Linux, Mac a internetový prehliadač MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

UPOZORŇUJEME, že pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.

 1. Skontrolujte si, či máte nainštalovaný koreňový certifikát PSCA. Návod nájdete na adrese KLIKNITE SEM

 2. V ľubovoľnom internetovom prehliadači si otvorte stránku https://enroll.psca.sk a vyberte možnosť Úložisko kľúčov alebo KLIKNITE SEM

  Pozn. Ak sa stránka nezobrazí alebo zobrazí sa informácia „Vyskytol sa problém so zabezpečením pripojením k tejto webovej lokalite.", je potrebné si najskôr nainštalovať koreňový certifikát PSCA (pozri krok 1).
   

 3. Zadajte prihlasovacie údaje: Užívateľské meno, heslo a odošlite požiadavku kliknutím na tlačidlo. 

  Pozn. Prihlasovacie údaje nájdete v e-maile, ktorý ste obdŕžali od pracovníka registračnej autority.


 4. Uložte si Váš jedinečný komerčný certifikát pre elektronický podpis do Vášho počítača. Váš certifikát je chránený revokačným heslom.
 5. Odporúčame si ihneď vyhotoviť zálohu certifikátu spolu s revokačným heslom a bezpečne ju uchovať v prípade možnej straty alebo reinštalácie počítača. PSCA nevlastní Váš komerčný certifikát!

 6. V prípade potreby si môžete certifikát importovať do systémového úložiska certifikátov alebo na bezpečné zariadenie (čipová karta, USB token, HSM modul). Postupy nájdete tu KLIKNITE SEM