Postup ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA

Na tejto stránke nájdete návod ako prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora.

Vyberte si typ operačného systému a internetového prehliadača: