EP - Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu formuláru “Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu PSCA” pre elektronický podpis vo formáte DOC alebo PDF určeného pre následné offline vyplnenie.

  • Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu (zamestnanec) DOC | PDF (ver. 1.3, 1.4.2015)