Technické špecifikácie, formáty, normy a štandardy používané pri činnosti PSCA

CA PSCA pri svojej činnosti používa a podporuje všeobecne uznávané štandardy z oblasti infraštruktúry verejných kľúčov (PKI).

Žiadosť o certifikát (v elektronickej forme)
Na spracovanie sa prijímajú žiadosti o certifikát vo formátoch PKCS#10.

Osobný certifikát PSCA
Je určený pre bezpečnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty pomocou softvéru, ktorý podporuje využitie certifikátov vyhovujúcich špecifikácii X.509 verzie 3.

Osobný certifikát možno poskytnúť vo formátoch CER, CRT a PEM.

Certifikát PSCA pre server
Je určený pre bezpečnú komunikáciu pomocou softvéru, ktorý poskytuje informácie autorizované vlastníkom daného servera a ktorý podporuje využitie certifikátov vyhovujúcich špecifikácii X.509 verzie 3.

Certifikát pre server sa poskytuje vo formátoch CER, CRT a PEM.

Zoznamy zrušených certifikátov.
Zoznamy zrušených certifikátov (CRL) publikované cez Internet prostredníctvom webu PSCA vyhovujú štandardu X.509 verzie 3 pre CRL.

Publikujú sa vo formátoch CRL, PEM a TXT.