KEP - Inštalácia bezpečného SSCD zariadenia (token, čipová karta)

Uvádzame postup ako si nainštalovať obslužný softvér k bezpečnému SSCD zariadeniu (token, čipová karta), na ktorom je uložený Váš súkromný kľúč a kvalifikovaný certifikát PSCA na tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

Inštalácia SafeNet Authentication Client (SAC)

 • 1. Stiahnite a uložte si do PC inštalačný balík SAC (pre stiahnutie kliknite sem).
 • 2. Prejdite do zložky v PC s inštalačným balíkom. Rozbaľte balík napr. v bezplatnom programe WinRar, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať kliknite sem. Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Rozbaliť do priečinka

 • 3. Balík je chránený heslom. Prosím vložte heslo, ktoré ste obdržali od pracovnika RA a pokračujte voľbou OK
 • 4. Po rozbalení si otvorte novú zložku SAC_PSCA > SAC

 • 5. Zložka SAC obsahuje 32 aj 64 bit verziu pre OS Windows. Ak neviete aký typ OS máte možete si to skontrolovať kliknite sem... Inštaláciu balíka MSI spustíte dvojklikom. Spustí sa sprievodca inštaláciu SAC. Pokračujte voľbou Ďalej (Next)

 • 6. Vyberte si jazyk aplikácie a pokračujte Ďalej (Next)
 • 7. Akceptujte licenčné podmienky prepnutím voľby na I accept the license agreement a pokračujte tlačidlom Ďalej (Next) a opäť pokračujte cez tlačidlo Ďalej (Next) Inštalácia môže vyžadovať administratórske práva. Inštaláciu povolíte potvrdením okna User Accout Control voľbou Áno (Yes)
 • 8. Dokončite inštaláciu tlačidlom Dokončiť (Finish). Tým je inštalácia ovládacieho softvéru SAC dokončená. Aplikácia SAC sa odteraz bude spúšťať pri štarte OS, o čom bude informovať notifikačná ikona v oblasti hodín.

 • 9. Odporúčame reštartovať PC. Až potom vložte do USB portu token. Počkajte pokým sa doinštaluje zariadenie. Po vložení tokenu sa spustí automatická inštalácia (import) vášho kvalifikovaného certifikátu, certifikátu ACA PSCA a KCA NBU SR do systému.
 • 10. Potvrdte pridanie koreňového certifikátu Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (KCA NBU SR 3) kliknutím na tlačidlo Áno (Yes)

Hash (sha1) pre digitálny odtlačok certifikátu si môžete overiť na stránke koreňovej certifikačnej autority KCA NBU SR tu...

 

Zmena hesla k tokenu

Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame majiteľom KEP, aby pravidelne vykonávali zmenu prístupového heslo k tokenu. Zmenu hesla k tokenu môžete vykonať nasledovne:

 • 1. Spustite aplikáciu SAC cez logo Windows (Start) > Všetky programy (All Programs) >  SafeNet > SafeNet Authentication Client > SafeNet Authentication Client Tools
 • 2. Vložte token do USB portu a vyberte možnosť Zmeniť Heslo k tokenu.

 • 3. Zadajte do prvého poľa aktuálne Heslo k tokenu  a nižšie nové heslo, ktoré potvrďte opakovaným zadaním do ďalšieho poľa. Zmenu potvrďte voľbou OK.

Odblokovanie tokenu

V prípade zadania chybného prístupového hesla, sa token automaticky po 10 nesprávnych pokusoch zablokuje. Heslo správcu na odblokovanie si vyžiadajte od PSCA.

 • 1. Spustite aplikáciu SAC cez logo Windows (Start) > Všetky programy (All Programs) >  SafeNet > SafeNet Authentication Client > SafeNet Authentication Client Tools
 • 2. Vložte token do USB portu a v SAC sa prepnite na podrobné zobrazenie (ikona ozubené koleso). Na ľavej strane bude zobrazený token. Zvoľte ikonu Prihlásiť sa ako správca a vložte heslo správu (poskytne PSCA na vyžiadanie).
 • 3. Zadajte do prvého poľa nové Heslo k tokenu a nižšie opäť zadajte nové heslo pre potvrdenie. Zmenu potvrďte voľbou OK.