KEP - Návod a postup získania následného KC

Vydanie následného kvalifikovaného certifikátu (KC) znamená zmenu páru kľúčov (súkromný a verejný) a vytvorí sa nový KC, ktorý bude mať zhodné rozlišovacie meno ako starý KC až na to, že nový KC bude mať nový, odlišný verejný kľúč (zodpovedajúci novému, odlišnému súkromnému kľúču), odlišné číslo certifikátu (serial number) a môže mať zmenenú dobu platnosti.

Žiadateľ o následný KC sa musí podrobiť požiadavkám prvotnej registrácie (hlavne autentizácii jeho identity).

Držiteľ platného KC môže požiadať o vydanie následného KC počas posledných 30 dní platnosti svojho KC.