KEP - Návod ako nastaviť službu elektronickej časovej pečiatky (QSign)

K serveru časovej pečiatky TSA PSCA sa pristupuje na základe certifikátu a privátneho kľúča. Ide o on-line prihlásenie cez certifikovanú podpisovú aplikáciu QSign od spoločnosti ARDACO.

Postup ako si nastaviť službu TSA PSCA v aplikácii QSign nájdete v priloženom PDF dokumente.

Postup ako nastaviť službu elektronickej časovej pečiatky (QSign ver. 4.x) PDF, 694 kb, ver. 1.0, 1.1.2010

Postup ako nastaviť službu elektronickej časovej pečiatky (QSign ver. 5.x) PDF, 660 kb, ver. 1.1, 1.1.2015