KEP - Splnomocnenie ku kvalifikovanému certifikátu

Tu si môžete stiahnu?ť aktuálnu verziu splnomocnenia k kvalifikovanému certifikátu ACA PSCA vo formáte .PDF určenú pre následné "offline" vyplnenie.

Splnomocnenie KC - verzia 1.1 z 1.7.2013 (476 kB)

Pre skopírovanie do počítača odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...")