KEP - Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu "Zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu PSCA” pre kvalifikovaný elektronický podpis vo formáte DOC alebo PDF.

  • Zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu PSCA DOC | PDF (ver. 2.5, 21.4.2017)