EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Internet Explorer)

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do systémového úložiska certifikátov v operačnom systéme Microsoft Windows.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

1. Stiahnite a uložte si do počítača koreňový certifikát PSCA CA2 kliknutím na ikonu alebo slovo .DER z tabuľky. Pre uloženie odporúčame použiť pravé tlačidlo myši a voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...", "Save Link As...").

 

Certifikáty CA PSCA - Komerčné a SSL certifikáty

.DER

PSCA CA2 (sha256)
Sériové číslo: 4D FD EB CB CB 0D 9E F5
Platnosť od 12. apríla 2013 8:42:40 do 12. apríla 2023 8:42:40
sha1 (.DER): A5412436 0083F1BC 1A116C5E 7205B652 534D31B6

 

Prejdite do zložky, kde ste si uložili koreňové certifikáty PSCA CA2 (súbor s názvom psca_ca2.der)

Inštaláciu koreňového certifikátu spustíte dvojklikom an súbor psca_ca2.der a potvrďte tlačidlom Otvoriť (Open)

 

2. V okne Certifikát (Certificate) kliknite na tlačidlo Inštalovať certifikát... (Install Certificate...)

Spustí sa Sprievodca importom certifikátov. Podľa obrázku prepnite priestor na uloženie koreňového certifikátu a cez tlačidlo Prehľadávať...(Browse...) vyberte zo zoznamu úložisko Dôveryhodné koreňové certifikačné autority (Trusted Root Certificate Authorites) a potvrďte tlačidlom OK

 

3. Pokračujte tlačidlom Ďalej (Next) a Dokončiť (Finish)

 

Chvíľku počkajte! Zobrazí sa nasledovné okno pre potvrdenie inštalácie koreňového certifikátu PSCA CA2. Potvrďte pridanie certifikátu tlačidlom Áno (Yes)

Pre overenie uvádzame odtlačok koreňového certifikátu PSCA CA2:

Odlačok verejného kľúča (Thumbprint) (sha1):
A5412436 0083F1BC 1A116C5E 7205B652 534D31B6

O úspešnosti inštalácie certifikátu bude informovať informačné okno. Prosím dokončite import certifikátu tlačidlom OK

Po úspešnom nainštalovaní koreňového certifikátu PSCA CA2 zatvorte a opätovne otvorte internetový prehliadač.