Frekventované otázky a odpovede

Tematické okruhy frekventovaných otázok a našich odpovedí

FAQ

V súvislosti s elektronickými podpisom, certifikátmi verejného kľúča a certifikačnou autoritou sa stretávate s mnohými novými pojmami. Pripravili sme pre Vás zoznam definícií a odpovede na často kladené otázky, súvisiace s touto tématikou.