Služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

Obdoba elektronického podacieho lístka s pečiatkou.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka (TSA) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom spĺňajúca požiadavky zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)., ktorá umožňuje preukázať, že elektronický dokument s daným obsahom (alebo elektronický podpis) existoval pred určitým konkrétnym časovým momentom uvedeným v elektronickej časovej pečiatke.

 

Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

  • slúži ako svedectvo tretej strany (vydavateľ elektronickej časovej pečiatky) o existencii konkrétneho elektronického dokumentu s daným obsahom v momente vyhotovenia elektronickej časovej pečiatky k tomuto dokumentu
  • elektronickú časovú pečiatku možno vyhotoviť na akýkoľvek typ súboru
  • môže byť aplikovaná na obchodné transakcie v reálnom čase, e-mail, kryptované správy, ochrana duševného vlastníctva a ďalšie na čase závislé služby 

 

Vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

  • Žiadateľ zašle prostredníctvom dohodnutého rozhrania na TSA PSCA (tsa.psca.sk), ako vydavateľovi elektronickej časovej pečiatky, žiadosť o vyhotovenie elektronickej časovej pečiatky (je možné zaslať len TCP požiadavku).
  • Žiadosť obsahuje digitálny odtlačok dokumentu, na ktorý sa má vyhotoviť elektronická časová pečiatka, vytvorený pomocou schválenej hašovacej (hash) funkcie.
  • Ak je žiadosť v schválenom formáte a vyhovuje požiadavkám na vyhotovenie elektronickej časovej pečiatky, TSA PSCA pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronickej časovej pečiatky a presného zdroja času vyhotoví elektronickú časovú pečiatku na predložený digitálny odtlačok dokumentu a pošle ju späť žiadateľovi v režime on-line.
  • Ak žiadosť o vyhotovenie elektronickej časovej pečiatky nemá schválený formát, alebo ak u TSA PSCA vznikli prekážky vyhotovenia elektronickej časovej pečiatky (napr. sa zistila odchýlka času mimo deklarovanú presnosť), TSA PSCA elektronickú časovú pečiatku na predložený digitálny odtlačok dokumentu nevyhotoví.
  • Overenie platnosti elektronickej časovej pečiatky vykonáva spoliehajúca sa strana na základe danej elektronickej časovej pečiatky a dokumentu, na ktorý bola daná elektronická časová pečiatka vyhotovená, a politiky elektronickej časovej pečiatky, ktorá sa na danú elektronickú časovú pečiatku vzťahuje.

Službu elektronickej časovej pečiatky TSA poskytujeme vo forme predplatených balíkov elektronických časových pečiatok.

Cenník služby TSA nájdete v časti Produkty / Cenník

Objednávku na službu TSA môžete vyplniť nižšie alebo nás kontaktujte.

OBJEDNÁVKA na stiahnutie KLIKNITE SEM [.xls, 49,5kb].

Objednajte si naše služby