Serverové certifikáty pre SSL

Zabezpečte si svoju web stránku zakúpením SSL certifikátu.

Certifikát pre server SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

SSL certifikát je digitálny certifikát, ktorý overuje identitu webové stránky a šifruje informácie zaslané na server pomocou Secure Sockets Layer (SSL) technológie. Šifrovanie je proces zakódovania dát do nečitateľného formátu, ktorý možno vrátiť do čitateľného formátu iba sa správnym dešifrovacím kľúčom. Tento kľúč zaisťuje bezpečnú (šifrovanú) komunikáciu medzi počítačom koncového užívateľa (návštevníka stránok) a navštívenými webovými stránkami (lepšie povedané www serverom, na ktorom sú prevádzkované).  Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom užívateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu (a následnému zneužitiu), či pozmeneniu prenášaných dát (typicky sú chúlostivé prenášané dáta prihlasovacie mená a heslá, čísla platobných kariet, rodné čísla a ďalšie dôverné informácie).

Zabezpečená komunikácie medzi serverom a klientom je identifikovaná v samotnom názve web stránky priamo v URL adrese. A to tak, že názov začína https:// , a je jasné, že ide o zabezpečený protokol HTTPS. (nezabezpečený protokol http je identifikovaný bez "s" nasledovne http:// )

 

Návod ako požiadať o vydanie certifikátu pre server

Pomocou aplikácie pre administráciu servera (typicky napr. Microsoft IIS alebo Apache/Openssl) prosím vygenerujte žiadosť o certifikát pre server (tzv. request). Údaje prosím vkladajte bez diakritiky a bez znaku čiarka!

Názov položky Skratka názvu položky Popis položky Povinný údaj
CommonName CN Uvádza sa úplné doménové meno (napr. www.psca.sk) alebo IP adresa stroja. áno
countryName C Dvojznaková skratka štátu. Pre Slovenskú republiku je SK. áno
stateOrProvicneName ST Názov štátu, napr. Slovenská republika alebo Slovakia a pod. nie
Location L Názov lokality (obec, mesto), napr. Bratislava. nie
Organization O Názov organizácie, napr. Viasec s.r.o. nie
organizationUnitName OU Názov útvaru vo firme, napr. IT oddelnie nie
emailAddress Email, E E-mail adresa áno

Vygenerovaný request (dokument vo formáte .REQ, .CSR, .PEM alebo .TXT) následne budete vkladať do objednávkového formuláru.

 

Postup ako úspešne vyplniť elektronickú objednávku na certifikát PSCA

  • 1, Najskôr si overte, či máte nainštalovaný náš koreňový certifikát CA PSCA. Postup inštalácie nájdete kliknite sem
  • 2, Vyplňte elektronickú objednávku na elektronický podpis na adrese kliknite semVšetky údaje budú prenášané šifrovane cez protokol HTTPS. Prvom kroku si vyberte platnosť certifikátu a následne vhodný typ certifikátu, tzn. kto je žiadateľom o certifikát.
  • 3, Vložte obsah vopred vygenerovaného requestu a pokračujte v objednávke. Vyplňte všetky povinné polia objednávky.
  • 4, Po úspešnom vyplnení objednávky, systém PSCA automaticky vygeneruje dokumenty na podpis. Nezabudnite si skontrolovať správnosť údajov uvedených v dokumentoch a doplniť chýbajúce. V dokumentoch je potrebné dodatočne vyplniť identifikačné údaje o dokladoch totožnosti oprávnenej osoby. Odporúčame PDF dokumenty vypĺňať v bezplatnom programe Adobe Reader. Ak ste si zmluvu zabudli uložiť, kontaktujte nás.
  • 5, Vytlačte si dokumenty, podpíšte a spolu s doplňujúcimi dokladmi (viď nižšie časť identifikácia žiadateľa o certifikát PSCA) doručte na adresu PSCA.
  • 6, Po prijatí a akceptácii všetkých potrebných dokumentov na účel overenia identity a oprávnenia žiadateľa a držiteľa certifikátu, obdržíte emailom váš SSL certifikát.
  • 7, Faktúra na úhradu za poskytnuté služby bude doručená poštou na kontaktnú adresu žiadateľa.

 

Identifikácia žiadateľa o certifikát PSCA

Pre potreby overenia identity budúceho držiteľa (majiteľa) certifikátu PSCA, bude potrebné k zmluve pripojiť nasledujúce doklady:

  • kópie dvoch dokladov totožnosti z oboch strán (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne alebo iný doklad totožnosti)
  • ak žiadateľom o certifikát je organizácia, priložte kópiu výpisu z príslušného registra organizácií nie staršiu ako 6 mesiacov (spravidla výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra alebo iný doklad o pridelení IČO)
  • v prípade, že budúci držiteľ certifikátu vystupuje ako zamestnanec, bude ďalej potrebné priložiť úradne overený súhlas organizácie s vydaním certifikátu (vzor na vyplnenie si môžete stiahnuť tu)

 

Cenník služieb PSCA nájdete v časti Cenník

Objednajte si naše služby