Zrušené certifikáty CRL

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

ACA PSCA - Kvalifikované a mandátne certifikáty

PSCA3 (vydavateľ KCA NBU SR 3) CRL
SHA-1 hash CRL
SHA-1 hash PEM
SHA-1 hash TXT

Archív všetkých vydaných CRL ACA PSCA je dostupný odkaz na archív

V prípade, že chcete overiť kvalifikovaný alebo mandátny certifikát je potrebné, aby ste si nainštalovali aj CRL zoznam KCA NBÚ SR 3 .

CA PSCA - Komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server

PSCA CA1 (sha1) CRL
SHA-1 hash CRL
SHA-1 hash PEM
SHA-1 hash TXT
PSCA CA2 (sha256) CRL
SHA-1 hash CRL
SHA-1 hash PEM
SHA-1 hash TXT

Archív všetkých vydaných CRL CA PSCA je dostupný odkaz na archív