Certifikáty TSA a CA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

TSA PSCA - Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

PSCA TSA1 2023 (vydavateľ PSCA TSA CA): Sériové číslo: 1372675341638879637 (0x130cb8f35252c995), Platnosť od 12.01.2023 09:59:05 GMT do 12.01.2028 09:59:05 GMT

PSCA TSA1 2023 Certifikáty
SHA-1 = 4de334ae8ec5f11ab9c1b961d0291512789372cf DER
SHA-1 = 59e6d4dab411ced4eb174a2f0e058d805a59af72 PEM
SHA-1 = 0ca7105f37d1072ddcae434c6c0012d0bd13a348 TXT
SHA-1 = c04080fd4514e3d2fc8f71f08a496f72b2d23f4c p7b

PSCA TSA2 2023 (vydavateľ PSCA TSA CA): Sériové číslo: 2164996242814698550 (0x1e0b9c9cb9068436), Platnosť od 09.03.2020 08:58:33 GMT do 10.03.2023 08:58:33 GMT

PSCA TSA2 2023 Certifikáty
SHA-1 = f610170d08d27024d81eae4f7b02bd28febfce29 DER
SHA-1 = 515143440ec80ca1267140db4fdab7a44d6b247e PEM
SHA-1 = 280443f72cbb1dc61e483827c2f22667aff0a149 TXT
SHA-1 = 904f246c140b509205d88f5c3547156170bdd66d p7b

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je potrebné overovať certifikáty časovej pečiatky podľa dôveryhodného zoznamu publikovaného NBÚ SR.

TSA CA PSCA - certifikáty pre TSA

PSCA TSA CA : Sériové číslo: 4412217403739531565 (0x3d3b585a0db0e92d), Platnosť od 06.02.2022 15:45:03 GMT do 05.06.2031 15:45:03 GMT

PSCA TSA CA Certifikáty
SHA-1 = 6d4f03e0504cc75fa077ba8cd724ffe5d6c71638 DER
SHA-1 = e4d573d1dd9b61978182491b4e9f3b5da62064ab PEM
SHA-1 = f4a64dd9dc8852193063ddc861633d6440278e8d TXT

Archív všetkých exspirovaných certifikátov PCSA je dostupný odkaz na archív