Kontakt

Prevádzkovateľom Prvej slovenskej certifikačnej autority je spoločnosť Viasec, s.r.o.:

Viasec, s.r.o.
Borská 6
841 04 Bratislava 4
IČO: 35 848 618
DIČ: 2020263311
IČ DPH: SK2020263311
+421 (2) 35 000 100
+421 (2) 35 000 799
SK38 1100 0000 0026 2376 8437 (TATRSK1BX)