O nás

Prevádzkovateľom Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority (PSCA) je spoločnosť Viasec, s.r.o.

PSCA je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA), ktorá spĺňa požiadavky Nariadenie eIDAS a zákona č. 2722016 Z. z. o dôveryhodných službách.

PSCA sa stal držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré pod reg. č. ACA-003/2004 vydal Národný bezpečnostný úrad SR dňa 15. júna 2005.

Dňa 1. júla 2016 sa PSCA stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb na základe certifikátu TÜV.

Certifikat TUV PSCA TSA class=text-center

Súvisiace témy:

Kontakt

Aktuality

Legislatíva