O nás

PSCA poskytuje produkty a služby súvisiace s elektronickým podpisom

Vítame Vás na stránke Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority (PSCA) , ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Viasec, s.r.o.

PSCA poskytuje:

  • Prostredníctvom akreditovanej certifikačnej autority (ACA PSCA) kvalifikované certifikáty, ktoré sú určené výlučne na vytváranie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie KEP a programovej aplikácie pre vyhotovovanie a overovanie KEP, ktoré boli certifikované v zmysle ustanovení zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
  • Prostredníctvom akreditovanej autority časovej pečiatky (TSA PSCA) službu elektronickej časovej pečiatky, ktorá spĺňa požiadavky zákona o dôveryhodných službách a zároveň slúži všetkým žiadateľom z radov širokej verejnosti, ktorí majú záujem preukázať, že elektronický dokument (alebo elektronický podpis) existoval pred určitým konkrétnym časovým momentom uvedeným v elektronickej časovej pečiatke.
  • Prostredníctvom certifikačnej autority (CA PSCA) vydávanie osobných certifikátov ako aj certifikátov pre servery, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie elektronickej komunikácie.

Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA) je držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré pod reg. č. ACA-003/2004 vydal Národný bezpečnostný úrad SR dňa 15. júna 2005 a je preto oprávnená poskytovať aktreditovanú certifikačnú služby správy kvalifikovaných certifikátov.