Návody a inštrukcie

Postup ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis

5.6.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.
Postup pre ľubovoľný operačný systém Microsoft Windows, Linux, Mac a internetový prehliadač MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Ako si skontrolovať, či máte nainštalovaný koreňový certifikát PSCA

16.1.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si skontrolovať, či máte nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.
Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Mozilla Firefox)

12.9.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do úložiska certifikátov v internetovom prehliadači Mozilla Firefox.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Postup ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA

30.8.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora.

EP - Postup ako si prevziať osobný certifikát (Internet Explorer)

11.7.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA cez internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.

Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA

22.10.2015

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnuté si najskôr nainštalovať koreňové certifikáty CA PSCA. Uvádzame postup inštalácie koreňových certifikátov CA PSCA s tým, že jednotlivé kroky sú analogické pre oba certifikáty PSCA CA2 (sha256) ako aj PSCA CA1 (sha1).

KEP - Návod ako nastaviť službu elektronickej časovej pečiatky (QSign)

1.1.2015

EP - Import zálohy certifikátu do úložiska certifikátov systému Microsoft Windows

10.9.2014

EP - Záloha (export) osobného certifikátu (Internet Explorer)

25.4.2014

Vytvorte si zálohu súkromného kľúča a certifikátu pre prípad poškodenia počítača, jeho reinštalácie alebo výmeny. Alebo chcete používať váš elektronický podpis na viacerých zariadeniach (počítač, notebook, tablet, telefón). Využite možnosti exportu podľa nasledovného návodu.

EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Internet Explorer)

20.4.2014

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do systémového úložiska certifikátov v operačnom systéme Microsoft Windows.

Strana 1 / 2   1 2 >