Návody a inštrukcie

EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (macOS)

1.8.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát CA PSCA do systémového úložiska certifikátov (kľúčenky) operačného systému macOS.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Export verejného časti certifikátu (verejného kľúča)

30.6.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si vyexportovať verejnú časť certifikátu (verejný kľúč) z úložiska certifikátov.

Postup ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis

5.6.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.
Postup pre ľubovoľný operačný systém Microsoft Windows, Linux, Mac a internetový prehliadač MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Ako si skontrolovať, či máte nainštalovaný koreňový certifikát PSCA

16.1.2017

Na tejto stránke nájdete návod ako si skontrolovať, či máte nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.
Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

EP - Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Mozilla Firefox)

12.9.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do úložiska certifikátov v internetovom prehliadači Mozilla Firefox.

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné mať nainštalovaný koreňový certifikát PSCA.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Postup ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA

30.8.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako prevziať komerčný certifikát pre elektronický podpis.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora.

EP - Postup ako si prevziať osobný certifikát (Internet Explorer)

11.7.2016

Na tejto stránke nájdete návod ako si prevziať komerčný osobný certifikát PSCA cez internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer.

Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA

22.10.2015

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnuté si najskôr nainštalovať koreňové certifikáty CA PSCA. Uvádzame postup inštalácie koreňových certifikátov CA PSCA s tým, že jednotlivé kroky sú analogické pre oba certifikáty PSCA CA2 (sha256) ako aj PSCA CA1 (sha1).

KEP - Návod ako nastaviť službu elektronickej časovej pečiatky (QSign)

1.1.2015

EP - Import zálohy certifikátu do úložiska certifikátov systému Microsoft Windows

10.9.2014

Strana 1 / 3   1 2 3 >