Služby

PSCA je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA), ktorá spĺňa požiadavky Nariadenie eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.